Onze aanpak

Onze aanpak

Onderstaand processchema van ontwerp tot en met nazorg

Ontwerp

Vertalen van  uw visie naar ontwerp / uitvoering middels SMART methodiek

 • Specifiek –>Locatie en oppervlakte, wanneer moet het gebeuren, welke delen van de visie zijn essentieel en welke optioneel
 • Meetbaar –>Parameters vaststellen waarop het eindresultaat getoetst kan worden
 • Acceptabel –>De gestelde visiepunten zijn tastbaar / aanwijsbaar
 • Realistisch –>Het te stellen doel moet haalbaar zijn, waarbij uitgangspunten zoals budget, beschikbare ruimte, tijdspad de milestones zijn
 • Tijdsgebonden –>Er wordt een milstone planning gemaakt aan de hand van het visie gesprek.

Visualiseren van ontwerp

 • Tekenwerk
 • 3d visualisatie
 • Materialisatie
Raming
 • Inmeten / inscannen van het pand*
 • Opstellen risico inventarisatie*
 • Asbest inventarisatie (indien nodig)*
 • Opmaken van bestek en prijsvormingstekeningen
 • Opstellen concept projectplanning
 • Samenstellen uitvoerende partners.
 • Uitzetten offerte aanvraag partners
 • Beoordelen ingekomen partner offertes op basis van bestek en prijsvormingstekeningen
 • Samenstellen totaal offerte
 • Geheel doorspreken met opdrachtgever
Offerte
 • Inmeten / inscannen van het pand*
 • Opstellen risico inventarisatie*
 • Asbest inventarisatie (indien nodig)*
 • Eventueel aanpassing in bestek verwerken
 • Werktekeningen set opstellen
 • Opstellen definitive projectplanning
 • Vergunningen / toestemming eigenaar aanvragen
 • Offerte check op basis van werktekeningenset en bestek

*Indien bij raming reeds uitgevoerd gelden deze ook voor offerte vorming.

Opdracht verstrekking
 • Akkoord van opdrachtgever
 • Opstellen V&G totaal plan
 • Opdracht aan partners verstrekken
 • Bevestigingen partners monitoren
 • Vergunningen / toestemming eigenaar monitoren
Uitvoering
 • Check laatste parameters voor uitvoering
 • Check vergunningen / toestemming eigenaar
 • Begeleiding uitvoering op locatie
 • Werkplek inspecties
 • Budget bewaking –> Bij legitiem meerwerk akkoord ondernemer opvragen!
 • Tijdspad bewaking
 • Contact en sturing project betrokkenen
 • Opleveren project incl. opstellen Proces Verbaal van Oplevering (PVO)
 • Bewaking opleverpunten en uitvoering
Afronden project
 • Opstellen meer-/minderwerk overzicht, met verkregen goedkeuringen op meerwerk vanuit opdrachtgever
 • Opvragen revisie en garantie bescheiden
 • Overdracht documenten aan opdrachtgever
  • Getekend proces verbaal van oplevering
  • Revisie bescheiden
  • Garantie bescheiden
  • Meer minderwerk overzicht
 • Facturatie
Nazorg
 • Aftersales bezoek / telefonisch onderhoud
 • Onderhoudsvoorstel doen op basis van ingekomen voorstellen partners en Duurzaam Projects BV
×

Hallo!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur ons een Whatsappje.

× Waar kunnen we u mee helpen?